In tập vở học sinh theo yêu cầu Tphcm tại DN Nhật Đông In có thể đáp ứng được các mục đích như : in vở học sinh làm quà tặng, in vở học sinh sử dụng